BOZP v roku 2016 - Legislatívne požiadavky a prax

22.9.2016, Žilina

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práceochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi - 6. ročník

10.10.2016, Žilina

Na konferencii budú riešené pohľadávky a záväzky spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska reflektujúce aktuálne zmeny v legislatíve, ako i prípadové štúdie úspešného vymáhania pohľadávok z hľadiska času a analytickej evidencie na vybraných účtoch pohľadávok a záväzkov. 

Zelená Bratislava - 2. ročník ZEBRA

19.10.2016, Bratislava

Prinášame Vám 2. ročník konferencie ZEBRA – zelená Bratislava, ktorá v sebe súčasne spája ekológiu a ekonómiu. Predstavíme Vám nové trendy v oblasti mobility a elektromobility.

Daňová optimalizácia a daňová kontrola v roku 2016

21.10.2016, Bratislava

15.5.2017, Bratislava

Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív.

Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu

14.11.2016, Bratislava

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. 

Efektívny nízkonákladový marketing - 3. ročník ASMO

23.11.2016, Bratislava

3. ročník ASMO KONFERENCIE prináša nový pohľad na nízkonákladový marketing pre malé a stredné firmy. Prípadové štúdie špičkových odborníkov poukážu na nové a efektívne trendy v marketingu. Zdôraznia potrebu venovať pozornosť existujúcim zákazníkom a sústrediť sa na budovanie lojálnych, pevných a dôveryhodných vzťahov. 

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 - 9. ročník

17.1.2017, Bratislava

12.12.2016, Bratislava

1.12.2016, Žilina

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2017. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Požiarna ochrana - Aktuálne povinnosti a trendy

8.12.2016, Bratislava

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie požiarnej prevencie a požiarnej ochrany v zmysle aktuálnej legislatívy. Zároveň oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v oblasti aktívnej i pasívnej požiarnej ochrany.

ENVIRO konferencia – 3. ročník

22.3.2017, Bratislava

Prinášame Vám 3.ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblastí.

Transferové oceňovanie a transakcie medzi tuzemskými prepojenými osobami

5.4.2017, Bratislava

O transferovom oceňovaní sa na Slovensku začalo hovoriť v roku 2015. Od vtedy už platia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé vzťahy. Práve táto problematika v súčasnosti trápi mnohé spoločnosti, ktoré majú transakcie s tuzemskými prepojenými osobami a ktorým od roku 2015 pribudli nové povinnosti.