Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

Riaditeľ školy 2017/2018 - Spolu k správnym rozhodnutiam

19.10.2017 , Žilina

Účasť na konferencii je zadarmo

Aké zmeny v každodennom živote školy prináša školský rok 2017/2018? Oboznámime Vás s najdôležitejšími zmenami v legislatíve, ale aj s ďalšími zmenami v školstve a výchovno-vzdelávacom procese. Odpovede na problematické situácie, s ktorými sa vo svojej praxi stretávate a podnety na ich najvhodnejšie riešenia, Vám poskytnú jednotlivé témy konferencie. Vysoká miera odbornosti jednotlivých tém je zabezpečená fundovanými odborníkmi, ktorí sa dlhoročne venujú tejto problematike, či už z pohľadu legislatívy, alebo jej aplikácie v praxi.

ENVIRO konferencia - aktuálne a pripravované zmeny pre rok 2018   

ENVIRO konferencia - aktuálne a pripravované zmeny pre rok 2018  

23.10.2017 , Bratislava

K tejto konferencii získate poukážku IKEA

Poďte sa stretnúť s expertom na odpady Petrom Gallovičom a s ďalšími odborníkmi Annou Gaálovou, Milanom Luciakom a Ľubomírom Žiakom na 4.ročníku úspešnej ENVIRO konferencie.

Flexibilný, ekonomický a bezpečný CLOUD: Technologické, ekonomické a bezpečnostné perspektívy cloud computingu

Flexibilný, ekonomický a bezpečný CLOUD: Technologické, ekonomické a bezpečnostné perspektívy cloud computingu

9.11.2017 , Bratislava

Konferencia sa bude venovať aktuálnym trendom a analýzam v oblasti cloud computingu, optimalizovaniu nákladov spojených s prevádzkou IT infraštruktúry a informačnou bezpečnosťou v prostredí cloud computingu. 

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník  

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník  

16.11.2017 , Žilina

4.12.2017 , Bratislava

K tejto konferencii získate poukážku IKEA

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti  

Nová úprava ochrany osobných údajov (GDPR) a kybernetickej bezpečnosti  

28.11.2017 , Bratislava

K tejto konferencii získate poukážku IKEA

Už 25.05.2018 nastanú zmeny v oblasti ochrany osobných údajov. Nový zákon o ochrane osobných údajov a nové nariadenie GDPR so sebou prinesú mnoho zmien, na ktoré je potrebné sa dostatočne vopred pripraviť. Zavedenie novej oznamovacej povinnosti, kódexov správania, zmeny v cezhraničnom spracovávaní osobných údajov a takisto udeľovanie pokút pre porušiteľov. 

BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník

29.11.2017 , Žilina

Cieľom konferencie BOZP v roku 2018 – aplikácia zmien v praxi, 2. ročník je poskytnúť účastníkom praktický prehľad v rámci oblasti BOZP. Naši fundovaní odborníci vás budú informovať o najvýznamnejších legislatívnych zmenách v oblasti BOZP pre rok 2018, právomocami inšpektorátu práce, ale aj zamestnávateľov pri kontrolách, praktickým riešením pracovných úrazov, súčasnou podobou pracovnej zdravotnej služby a jej pripravovanými zmenami, ochranou osobných údajov v rámci BOZP. Na konferencii nebude chýbať riadená panelová diskusia vedená autorizovanou bezpečnostnou techničkou.